Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

V prvním měsíci nového roku 2015 se povedlo týmu OptiCe dokončit vlastní polygon pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové charakteristiky optického kabelu/vlákna. Vybudování polygonu na střeše budovy N v areálu VŠB bylo podpořeno projektem TAČR (TA03020439) .

Konference Lumen-V4, Brno 2010
Konference Lumen-V4, Brno 2010

 Obrázek 1: Optický rozvaděč s kazetovým systémem pro uložení svarů jednotlivých konců optických kabelů.

Cílem projektu je zjistit, jak vnější atmosférické vlivy působí na stárnutí optických vláken a jeho přenosové vlastnosti. V rámci měřícího polygonu budou měřeny parametry útlumu, chromatické a polarizační vidové disperze, změny teploty po celé délce testovacích okruhů. Na střeše budovy N je umístěn polygon složený ze dvou kabelových okruhů (obrázek 2) o délkách 23 a 25 km. Optické kabely jsou tvořeny 48 a 72 vlákny o parametrech 9/125um dle standardu ITU-T G.652. Tyto kabely byly dodány firmou Kabex a.s./T-System a.s. v rámci společného projektu Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody.

Strecha N 5

Obrázek 2: Rozmístění dvou kabelových okruhů na budově N.

Na jeden z položených okruhů na střeše budovy N působí i vyústění klimatizační jednotky, které tak bude vice zatěžovat živostnost a jakost optického kabelu. V budoucnu se plánuje i simulace vysokých výkonů, které jsou v dnešní době typické pro důležité optické trasy, kde se používá čistě hustého vlnového multiplexu DWDM ke komunikaci. Pro simulaci vysokých výkonů bude sloužit kaskádní řešení vláknových Erbiem dopovaných vláken/zesilovačů.

Optické kabely jsou zakončeny v rozvodné skříni umístěné pod krovy, kde je systém kazet pro uložení jednotlivých svarů, díky nimž je vytvořena souvislá měřicí trasa. Obě trasy jsou vyvedeny do optických zásuvek v technické místnosti a připraveny pro měření. Na posledním obrázku je zdokumentováno testovací měření nepřímou metodou OTDR.

Strecha N 3

Obrázek 3: Zakončení optických kabelů.

Strecha N 4

Obrázek 4: Testovací měření metodou OTDR.

 

Hlavní řešitelé: Lukáš Hájek, Aleš Vanderka

Spoluřešitelé: členové týmu OptiCe

 

 

JoomShaper