Optical Wireless Communications

Třetí letní škola konaná v Boskovicích ve dnech 6. - 9. ledna byla zaměřena na bezvláknovou optiku (FSO). Přednášky prezentované na této letní škole se věnovaly turbulentním vlivům atmosféry na šíření elektromagnetické vlny bezvláknového optického spoje, metodám mírnění vlivu atmosférických turbulencí metodami hybridních FSO/RF zařízení, využitím deformovatelných zrcadel nebo použitím technologie MIMO. Pan profesor Marian Marciak z Polské univerzity (National Institute of Telecommunications) prezentoval aktuální přehled standardů ITU a IEEE týkajících se bezvláknových optických spojů. Poslední přednáškou prvního přispěl i člen týmu OPTICE Ing. Jan Vitásek, Ph.D. ,prezentující část výsledků své doktorské práce, jež v řadách pozvaných hostů vzbudila veliký zájem. 

Utilization of Optical Fibers

Dne 28. května 2014 byl pořádán 11. telekomunikační seminář zaměřený na rozdělení a popis různých typů optických vláken a optovláknových komponentů využívaných při budování přístupových sítí. Na tomto semináři vystoupili specialisté v oboru, jako zaměstnanec OFS a společnosti Fukurawa pan Ing. Patrick Stibor, Ph.D. s příspěvky "Optical fibers: division and application & Passive components of optical access networks – optical fibers". Díky těmto příspěvkům jsme dostali šanci nahlédnout na problematiku spojenou s výběrem, aplikacemi, výrobou, ochrannými a montážními metodami optických vláken dle specifikací ITU-T.

Transport and Datacom Day

Dne 17.4.2014 se pod záštitou projektu EXCOM konal odborný telekomunikační seminář s názvem „Transport and Datacom Day". Na tomto semináři vystoupili odborníci z praxe, kteří popisovali novinky z oblasti optických komunikačních systémů a mobilní datových systémů. Na následujících videích jsou nahrávky jednotlivých prezentací:

Telecommunications Educational Seminars aimed at integrated optics

Ve dnech od 14. do 17. října, se konala již druhá letní škola s názvem "Telecommunications Educational Seminars aimed at integrated optics", která byla opět pořádaná v příjemném prostředí Hotelu pod Zámkem ve městě Boskovice. K vidění bylo mnoho zajímavých odborníků z oblasti integrované optiky, fotonických krystalických vláken, WDM systémů a dalších zajímavých oblastí. Na semináři vystoupili jak tuzemští odborníci v daných oblastech, tak i "exotičtí" hosté jako Dr. Anirban Dhar z Indického institutu (Central Glass and Ceramic Research Institute) a Ass. prof. Alexander Argyros z Australské (University of Sydney).

JoomShaper