Optoelektronika

Garant předmětu: Ing. Petr Šiška, Ph.D.

Vedoucí výuky: Ing. Petr Koudelka, Ing. Petr Šiška, Ph.D.

 

Předmět se věnuje základním vlastnostem světla, jejich využitím pro telekomunikace, měření, zpracování a záznam obrazové informace. Součástí jsou modulační principy a techniky, přenos informace atmosférou a ostatními dielektrickými prostředími, konstrukcemi zdrojů a detektorů záření a některými technikami zpracování optických signálů.

 

Osnova předmětu

 

Přednášky:

 1. Světlo a jeho vlastnosti.
 2. Koherentní zdroje záření.
 3. Nekoherentní zdroje záření.
 4. Modulace světla a modulátory.
 5. Přenos světla dielektrickým prostředím.
 6. Základní vlastnosti optických vláken a kabelů.
 7. Přenosové vlastnosti optických vláken a kabelů.
 8. Přenos světla atmosférou.
 9. Fotodetektory s PN přechodem.
 10. Fotodetektory bez PN přechodu.
 11. Základy optických komunikačních systémů.
 12. Základy optických nekomunikačních systémů.

Cvičení:

 1. Elektromagnetické pole.
 2. Světlo a jeho vlastnosti.
 3. Optické zobrazení.
 4. Polovodiče PN přechod.
 5. Planární vlnovody.
 6. Geometrickooptické charakteristiky optických vláken.
 7. Přenosové charakteristiky optických vláken.
 8. Vlnové jevy v optice.
 9. Optická měření.

Laboratoře:

 1. Měření VA charakteristik LED.
 2. Měření útlumu optických vláken a kabelů.
 3. Měření závislosti útlumu spoje dvou vláken na radiálním a axiálním posuvu.
 4. Měření VA charakteristik diod.

JoomShaper