Nekomunikační aplikace optických vláken

Garant předmětu: Ing. Petr Šiška, Ph.D.

Vedoucí výuky: Ing. Petr Šiška, Ph.D.

 

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s využitím optických vláken nejen jako média používaného v komunikacích, ale i jako prvku vhodného pro senzorická použití. Studenti jsou seznámeni s rozdíly mezi komunikačními a senzorickými vlákny, s rozdělením vláknově optických senzorů, dále pak se základními vlastnostmi, principy a ději, kterých se u těchto vláken pro senzorické aplikace využívá a také s praktickými aplikacemi těchto senzorů.


naov1naov4naov2
Obr. Výuka NAOV v prostorách budovy KP

 

 

Osnova předmětu

 

Přednášky:

 1. Rozdíly mezi komunikačními a senzorickými vlákny, Použití optických vláken a jejich vlastnosti jako senzory, Rozdělení druhů a typů senzorů.
 2. Popis fyzikálních principů a dějů využitých při snímání. Modulátory optického záření pro optické senzory.
 3. Intenzitní senzory.
 4. Interferometrické senzory, Sagnac a Michelsonův interferometr.
 5. Mřížkové optické senzory, Výroba mřížek, použití, senzory s příčným nebo podélným mřížkováním.
 6. Polarizační senzory, Fotoelastický efekt.
 7. DTS, Princip OTDR, OFDR, Rayleighův, Ramanův a Brillouinův rozptyl, Princip DTS.
 8. Aplikace optických senzorů, teplotní, tlakové, kapalinové, proudění, poziční, chemické, vibrační, proudové, napěťové, biomedicínské.

 1. Interferometrické měření s Mach-Zehnderovým interferometrem.
 2. Měření s OTDR metrem.
 3. Měření s DTS systémem.
 4. Intenzitní senzory - vertikální posuv.
 5. Intenzitní senzory - horizontální posuv.
 6. Měření teplotní závislosti Braggovské mřížky.
 7. Identifikace barviva v látce.
 8. Stanovení množství barviva v látce.

Cvičení:

 1. Úvodní seznamovací cvičení, bezpečnost práce v laboratoři.
 2. Dvě výpočetní cvičení v průběhu semestru.
 3. Dvě cvičení určené pro absolvování testů.

 

JoomShaper