O nás

Vědecký tým Optické komunikace a optoelektronika (OptiCE) je složen ze zaměstnanců katedry telekomunikační techniky a také ze studentů bakalářských, magisterských a doktorských programů. Vědecký tým svým výzkumným zaměřením navazuje na původní označení týmu LOCT (založení týmu v roce 2006), které vzešlo z názvu Laboratoře optických komunikačních technologií. Ke změně názvu týmu do aktuální podoby došlo od roku 2011.

Vedoucím týmu je prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Vědecký tým Optické komunikace a optoelektronika se dále dělí na miny-teamy, které jsou zaměřené do následujících oblastí:

 • opto-vláknové distribuované systémy (Ramanův a Brillouinův nelineární jev v optických vláknech),
 • přístupové optické sítě,
 • simulace optických prvků a optických komunikačních systémů,
 • senzorika a senzorické aplikace,
 • atmosférické optické komunikace (FSO) a VLC systémy.
 • stárnutí optických vláken a optických vazebních prvků

Vědecký tým se podílí na výuce v rámci Katedry telekomunikační techniky v řadě předmětů:

 

 

Konference Lumen-V4, Brno 2010

Konference Lumen-V4, Brno 2010

Konference Lumen-V4, Brno 2010

Výzkum aplikace Raman-DTS ve stavebnictví

 

Snahou týmu Optické komunikace a optoelektronika je zapojení studentů do vědecko-výzkumného procesu již od začátku jejich studia. Tyto vědecko-výzkumné aktivity studentů jsou vázány na aktuálně řešené projekty na půdě Katedry telekomunikační techniky, nebo v rámci spolupráce s partnery týmu OptiCE. Nicméně naším prvotním zájmem je připravit studenty co nejvíce na jejich praxi v oblasti optických komunikacích a optoelektroniky. Proto jsme se rozhodli přistupovat k výuce následujícími způsoby:

 • výuka probíhá v předmětech, jejichž náplň odpovídá aktuálním problematikám praxe,
 • část přednášek je vedena i známými osobnostmi z praxe,
 • studenti jsou zapojeny do řešení praktických problémů ve spolupráci s partnery týmu OptiCE,
 • laboratoře jsou vybaveny moderními, často unikátními, přístroji a zařízeními,
 • v rámci svých absolventských prací se studenti profilují pro svého budoucího zaměstnavatele.
JoomShaper