Senzorika

Skupina optických senzorů se zabývá vývojem nových senzorů nebo zlepšením stávajících senzorů pro řadu zajímavých aplikací. Stěžejní aplikace jsou založeny na monitorování pohybu pomocí optovláknových interferometrů. Tyto velice citlivé senzory dokáží zaznamenat průjezd vozidel, identifikovat vozidlo nebo měřit jejich rychlost. Další aplikací interferometru, kterou rozvíjíme, je zabezpečení perimetru.

Experimenty probíhají i v dalších oblastech jako monitorování životních funkcí, dynamické vážení nebo integrace senzorické a komunikační funkcionality do stávajících datových sítí.

Další typy senzorů jsou založeny na FBG, případně hybridní interferometry s FBG. Aplikace těchto senzorů jsou zejména ve stavebnictví, a to ve spolupráci s fakultou stavební na VŠB-TUO.

 

Vedoucí minitýmu

JoomShaper