Bezvláknové systémy a sítě

Minitým Bezvláknové systémy a sítě se zabývá výzkumem atmosférických bezvláknových spojů, a to jak venkovních, tak vnitřních. Venkovní atmosférické spoje jsou rozvíjeny díky profesionálnímu atmosférickému spoji TS5000G od společnosti MRV, který již řadu let využíváme. Tento spoj se nachází v kampusu VŠB-Technické univerzity Ostrava. Díky existenci tohoto spoje bylo již realizováno několik diplomových prací a publikováno několik odborných článků. V současnosti se připravuje automatický sběr meteorologických dat pro korelaci s kvalitou datového přenosu. Zároveň máme v laboratoři dva plexisklové boxy pro simulaci atmosférických podmínek. Díky těmto boxům byla realizována řada výzkumných výstupů v podobě diplomových prací a vědeckých článků. Zkoumanými atmosférickými podmínkami byly teplotní a proudové turbulence, vliv mlhy nebo scintilace. V současnosti se připravuje měření vlivu dešťových srážek na atmosférický bezvláknový spoj.

Kromě fixní atmosférické komunikace se také zabýváme komunikací mezi automobily. Trendem posledních let je náhrada klasických žárovek za LED diody ve světlometech a svítilnách automobilů. Cílem je sestavit komunikaci mezi automobily pro větší bezpečnost pasažérů. Spolupracujeme rovněž s firmou zabývající se návrhem a výrobou světel pro automobily. Vnitřní atmosférické bezvláknové spoje jsou druhým pilířem, kterým se náš minitým zabývá. V současnosti se zaměřujeme především na komunikaci viditelným světlem VLC. V laboratorních podmínkách se podařilo sestrojit nový typ vysílače pro VLC, jehož základem je potlačení části spektra a jeho náhrada jiným vhodným optickým zdrojem, jenž bude modulován. Dále se zabýváme studiem modulačních formátů pro VLC k dosažení co nejvyšších přenosových rychlostí. Pro studium VLC jsme si postavili temnou komoru, ve které je možno testovat důležité parametry komunikace. Rovněž i z této oblasti bylo napsáno několik vědeckých výstupů. Cílem je sestavit plnohodnotnou komunikaci v obou směrech pro vnitřní prostory s budoucím využitím pro domácnosti, kanceláře, nádraží, letiště nebo kabiny letadel.

 

Vedoucí minitýmu:

 

JoomShaper