Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů - GUARDSENSE II

Cílem projektu je výzkum a vývoj inovativních optických vláknových senzorových sítí určených pro aplikace zabezpečení kritických infrastruktur státu s rozšířenou působností také do oblasti ochrany osob a prevence před vznikem závažných katastrof vzniklých porušením rozlehlých konstrukcí průmyslových, obytných, ale i dopravních systémů. Projekt se zaměřuje též na výzkum a vývoj inteligentních principů vyhodnocování signálů ze senzorových optických sítí, jejich bezpečné ukládání a distribuci.

Hlavní cíle projektu jsou tyto:

  1. výzkum a vývoj kamerového systému s napájením i výstupem po optických vláknech, provázaného na optovláknový systém perimetru, včetně automatického spínání kamer dle příslušné zóny s alarmem,
  2. výzkum a vývoj optovláknových mikrofonů s vyrovnanou frekvenční charakteristikou, definovanou směrovostí, pro dlouhodobé snímání zvuků i řeči v obtížných klimatických podmínkách (např. podzemní tunely) s propojením mikrofonů do senzorické sítě s přesahem do oblasti vyhodnocení signálu a ukládaní dat, jejich zpracování a zabezpečení v datovém centru nebo cloudu (systém propojených datových center), včetně identifikace zvuku na základě srovnání se zvuky uloženými v databázi systému,
  3. vývoj softwaru pro identifikaci a separaci typů událostí vzniklých v senzorové optovláknové síti pro sledování případného narušení hlídaného perimetru s užitím principů umělé inteligence a sledování historie událostí,
  4. testování nášlapného optovláknového zónového perimetru pro ochranu kritické infrastruktury (přeložky inženýrských sítí) při realizaci velkých staveb s využitím principu učení systému s automatickým nastavováním parametrů detekce,
  5. výzkum, vývoj a porovnání optovláknových senzorických sítí založených na různých principech – FBG, interferometrie, koherentní optická reflektometrie s cílem sestavení perimetru (do 5km) s lokalizací narušení (s přesností do 10m),
  6. výzkum a vývoj optovláknového senzoru s “free-space” hlavicí a reflektorem (s dosahem do vzdálenosti 10m) pro zajištění ochrany 3D objektů v prostoru,
  7. vývoj systému inteligentní identifikace pohybu sledovaného objektu,
  8. výzkum distribuovaného optovláknového chemického senzoru pro monitorování úniků jedovatých a nebezpečných látek z produktovodů (např. čpavek nebo benzin),
  9. výzkum a vývoj interferometrické jednotky pro identifikaci osob pomocí vyhodnocování biometrických znaků chůze pro účely bezpečnosti, sledování přístupu osob do střežených objektů.

 

Příjemce:
SAFIBRA, s.r.o.

Řešitel:
Ing. Ladislav Šašek, CSc.

Další účastník projektu:
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Řešitel:
prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Doba řešení:
10.2015 - 3.2020

Předpokládaná částka:
6 142 000,- Kč

Informace k projektu

JoomShaper