• Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Slavíme úspěch v podobě zisku dvou projektů v rámci výzvy TRIO.

 • Získali jsme patent!!!

  Získali jsme patent!!!

  S velikou radostí oznamujeme, že se našemu týmu podařilo získat první patent na katedře Telekomunikační techniky.

 • ICT a elektro pro praxi

  ICT a elektro pro praxi

  Informace o již ukončeném projektu, který podpořil pracovníky z řad doktorandů a zaměstnanců pracujících na tomto projektu.

 • Školení LightTools

  Školení LightTools

  Školení zaměřené na základní práci a optimalizace světelných zdrojů bylo vedeno školitelem firmy Light Tec dr. Mertinem Djiangem.

 • Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

 • TAČR

  TAČR

  Řešitelský kolektiv Optice uspěl ve 4. Výzvě programu Alfa TAČR a jako jeden z mála týmů na VŠB TU Ostrava získal projekt TA04021263 nazvaný "Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace" s dobou řešení 3,5 roku.

Patent: Optovláknový interferometrický senzor pro monitorování dopravního provozu

Tým optice se od nynějška může pyšnit významným prvenstvím. Podařilo se nám jako prvním na katedře Telekomunikační techniky Vysoké školy Báňské - Technické univerzity Ostrava získat patent v oboru optovláknových senzorických systémů. Hlavní dík samozřejmě patří řešitelům a pracovníkům, kteří měli stěžejní podíl na sepsání a přípravě patentu. Těmito pracovníky jsou pan prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Ing. Stanislav Kepák, Ing. Jakub Čubík a Ing. Tomáš Kajnar. My ostatní jim tímto k úspěchu gratulujeme a přejeme podobně úspěšné výsledky do následujících let.

JoomShaper