• Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Slavíme úspěch v podobě zisku dvou projektů v rámci výzvy TRIO.

 • Získali jsme patent!!!

  Získali jsme patent!!!

  S velikou radostí oznamujeme, že se našemu týmu podařilo získat první patent na katedře Telekomunikační techniky.

 • ICT a elektro pro praxi

  ICT a elektro pro praxi

  Informace o již ukončeném projektu, který podpořil pracovníky z řad doktorandů a zaměstnanců pracujících na tomto projektu.

 • Školení LightTools

  Školení LightTools

  Školení zaměřené na základní práci a optimalizace světelných zdrojů bylo vedeno školitelem firmy Light Tec dr. Mertinem Djiangem.

 • Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

 • TAČR

  TAČR

  Řešitelský kolektiv Optice uspěl ve 4. Výzvě programu Alfa TAČR a jako jeden z mála týmů na VŠB TU Ostrava získal projekt TA04021263 nazvaný "Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace" s dobou řešení 3,5 roku.

Workshop: Možnosti využití vláknově optických senzorů v bezpečnosti

Tým OptiCE považuje spolupráci s podnikatelskou sférou za velmi významný aspekt své práce. Aby docházelo k rozšiřování kontaktů a lepšímu vzájemnému porozumění mezi týmem a firmami, byl dne 10.3.2016 ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem uspořádán odborný workshop na téma MOŽNOSTI VYUŽITÍ VLÁKNOVĚ OPTICKÝCH SENZORŮ V BEZPEČNOSTI, viz pozvánka, kterého se zúčastnily firmy z regionu, které v této oblasti aktivně působí. Výsledky semináře se již projevily v nových projektech týmu a nových spolupracích.  

 VIDEO  POZVÁNKA

JoomShaper