• Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Slavíme úspěch v podobě zisku dvou projektů v rámci výzvy TRIO.

 • Získali jsme patent!!!

  Získali jsme patent!!!

  S velikou radostí oznamujeme, že se našemu týmu podařilo získat první patent na katedře Telekomunikační techniky.

 • ICT a elektro pro praxi

  ICT a elektro pro praxi

  Informace o již ukončeném projektu, který podpořil pracovníky z řad doktorandů a zaměstnanců pracujících na tomto projektu.

 • Školení LightTools

  Školení LightTools

  Školení zaměřené na základní práci a optimalizace světelných zdrojů bylo vedeno školitelem firmy Light Tec dr. Mertinem Djiangem.

 • Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

 • TAČR

  TAČR

  Řešitelský kolektiv Optice uspěl ve 4. Výzvě programu Alfa TAČR a jako jeden z mála týmů na VŠB TU Ostrava získal projekt TA04021263 nazvaný "Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace" s dobou řešení 3,5 roku.

Měření vibrací v tunelech pražského metra

V měsíci červnu se tým OptiCE účastnil měření vibrací v tunelu pražského metra pro firmu T-Mobile. Díky pasivnímu optickému řešení navrženého optovláknový detekčního systému, odolnému vůči elektromagnetickým interferencím, byl systém schopen měřit vibrace od projíždějících souprav a poskytnout tak informace o jejich složení. Měření probíhalo ve více dnech a na několika místech současně. Aplikační potenciál systému je nadále rozvíjen. Poděkování za spolupráci patří také všem pracovníkům DPP a firmy Vlaha, kteří nám pomáhali s realizací měření.

JoomShaper