• Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Ministerstvo Průmyslu a Obchodu

  Slavíme úspěch v podobě zisku dvou projektů v rámci výzvy TRIO.

 • Získali jsme patent!!!

  Získali jsme patent!!!

  S velikou radostí oznamujeme, že se našemu týmu podařilo získat první patent na katedře Telekomunikační techniky.

 • ICT a elektro pro praxi

  ICT a elektro pro praxi

  Informace o již ukončeném projektu, který podpořil pracovníky z řad doktorandů a zaměstnanců pracujících na tomto projektu.

 • Školení LightTools

  Školení LightTools

  Školení zaměřené na základní práci a optimalizace světelných zdrojů bylo vedeno školitelem firmy Light Tec dr. Mertinem Djiangem.

 • Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Příprava pro měření stárnutí optických kabelů

  Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

 • TAČR

  TAČR

  Řešitelský kolektiv Optice uspěl ve 4. Výzvě programu Alfa TAČR a jako jeden z mála týmů na VŠB TU Ostrava získal projekt TA04021263 nazvaný "Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace" s dobou řešení 3,5 roku.

ICPS 2015 Thailand

Ve dnech 6. až 8. července 2015 se šest účastníků týmu OptiCE (Jan Látal, Petr Koudelka, Petr Šiška, Vladimír Vašinek, Martin Pápeš a Jakub Jaroš) zúčastnili mezinárodní konference International Conference on Photonics Solutions (ICPS).Tato konference se konala v Hua Hin v Thajsku a byly zde prezentovány výsledky z řešení vědeckých projektů, které vznikly v daném týmu. Se svými příspěvky zde vystoupili Jan Látal na téma vlivu mechanických a teplotních turbulencí na polarizaci laserového svazku (Measurement of Turbulences Influence on the Laser Beam Polarization State), Petr Koudelka přednesl příspěvek na téma vlivu modulačních formátů pro homogenitu světlometu pro automobily název článku byl (Study of LED Modulation Effect on the Photometric Quantities and Beam Homogeneity of Automotive Lighting). S velice zajímavým příspěvkem vystoupil Petr Šiška, který nesl název (Novel optical fiber design for DTS measurement purposes), tento článek přinesl nové možnosti atypického optického vlákna pro senzorové aplikace a komunikaci. Přednášku na téma vlivů ozařování optických komponentů přednesl Vladimír Vašinek (Influence of gamma radiation on optical fibers and devices). Martin Pápeš vystoupil s příspěvkem (Concrete Deflection Measurement Using Fiber Optic Distributed Strain System) zabývajícím se problematikou měření pnutí, tlaku ve stavebním průmyslu. Posledním účastníkem s příspěvkem byl Jakub Jaroš, který si připravil článek s názvem Temperature measurement inside metallic cables using distributed temperature system. V rámci článku jsou prezentovány výsledky z výzkumu měření teplotního namáhání v silových vodičích vlivem procházejícího vysokého napětí. 

V rámci závěrečného ceremoniálu konference International Conference on Photonics Solutions (ICPS) byly vyhlašovány nejlepší příspěvky, z nichž jeden byl vybrán z týmu OptiCE. Jednalo se o příspěvek od Jana Látala a jeho kolektivu autorů s názvem článku (Measurement of Turbulences Influence on the Laser Beam Polarization State). V příštím roce se v pořadí již 3. ročník uskuteční v Japonsku v oblasti Iwate. Během konference se nám podařilo navázat mnoho zajímavých kontaktů z mezinárodní vědecké sféry.

GALERIE  OCENĚNÍ

JoomShaper