Výzkum

Výstavba kabelového polygonu pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové parametry optického vlákna

strecha N

V prvním měsíci nového roku 2015 se povedlo týmu OptiCe dokončit vlastní polygon pro měření vlivu povětrnostních podmínek na přenosové charakteristiky optického kabelu/vlákna. Vybudování polygonu střeše budovy N v areálu VŠB bylo podpořeno projektem TAČR (TA03020439) .

 

Kontaktní osoba: Ing. Lukáš Hájek, Ing. Aleš Vanderka

Měření stárnutí optických vláken na ČVUT

obr1mini

Začátkem letošního roku se začaly měření stárnutí optických vláken na ČVUT v Praze. Toto měření probíhá v rámci projektu Technologické Agentury České Republiky. Měření probíhá v měsíčních intervalech na testovaných kabelech, které byly dříve uložené v metru a nyní se nacházejí na testovacím pracovišti budovy ČVUT. Celkem jsou vytvořené čtyři singlemódové optické trasy. První dvě trasy měří 11,6km a další dvě 23,3km. Dále dvě multimódové optické trasy o délce 165m.

 

Kontaktní osoba: Ing. Jakub Jaroš, Ing. Andrej Líner, Ing. Martin Pápeš

 

Měření teploty optickými meandry při hubení Basidiomycete Serpula Lacrymans pomocí mikrovlnného ohřevu

mereni rustu hub pomoci DTS

Dřevomorka Serpula Lacrymans Lasidiomycete je nejběžnější a destruktivní dřevo kazná houba, která napadá a poškozuje domy a další dřevěné stavby po celém světě. Za účelem ošetření a sanace hnilobných ohnisek byly vyvinuty efektivní chemické prostředky. Tepelné zpracování pomocí mikrovln představuje jeden z možných přístupů při kontrole růstů plísní a při rekonstrukci postižených dřevostaveb. Jednou z možností, jak sledovat celý proces se zdá být použití optických vláknových systémů DTS. Optické vláknové systémy DTS jsou jedinečné distribuované systémy, které využívají pro měření teploty optická vlákna jako tepelný senzor. Vzhledem k elektromagnetické odolnosti je tento systém vhodný pro sledování těchto jevů. Tento článek se zabývá využitím optických meandrů měřením teploty během hubení Basidiomycete Serpula Lacrymans pomocí mikrovlnného ohřevu. Vzhledem k nepříznivému působení mikrovlnného záření na všechny ostatní typy teplotních čidel.

 

Článek ke stažení:     adobe

Kontaktní osoba: Ing. Adrej Líner, Ing. Martin Pápeš, Ing. Jakub Jaroš

 

Nová sofistikovaná metoda analýzy teplotního profilu krystalizátoru využívající optovláknový DTS na bázi Ramanova stimulovaného rozptylu

mereni kristalizace latek ve specialnim tubusu zalozenem na technologii DTS

Plynulé odlévání je moderní a progresivní technologie výroby oceli, jejímž produktem je předlitek jako polotovar k dalšímu zpracování. Je známo, že lepší monitoring a řízení procesu odlévání zlepšují jakost oceli a jsou s nižšími náklady schopni zabezpečovat požadavky zákazníků, co se týče rozměrů, značek, množství a vlastností. Mezi jednu z nejdůležitějších částí celého procesu patří krystalizátor. V současné době bylo publikováno a experimentálně ověřena řada metod, jak analyzovat teplotní profil krystalizátoru za provozu. Mezi tyto metody patří využití termočlánků nebo Braggových mřížek. Novou sofistikovanou metodou analýzy teplotního profilu krystalizátoru je využití optovláknového DTS na bázi Ramanova stimulovaného rozptylu. Příspěvek obsahuje první experimentální měření a ověření metody, které jsou nezbytné pro nasazení metody do průmyslové praxe.

Článek ke stažení:     adobe

Kontaktní osoba: Ing. Petr KoudelkaIng. Adrej Líner, Ing. Martin Pápeš,

 

Rozložení optického výkonu v temné místnosti

Dark room01

V dnešní době jsou rádio-frekvenční komunikační systémy dominantní pro využití ve vnitřních prostorách budov. S rostoucím počtem uživatelů a zařízení využívajících tento způsob komunikace, roste riziko vzniku přeslechů a omezení přenosového výkonu. Z tohoto důvodu se začínají optické systémy využívat jako alternativní řešení. Vnitřní bezvláknové optické systémy lze využít jako přímé nebo založené na odrazu světelného paprsku. Tento článek se zabývá měřením rozložení optického výkonu v temné místnosti. Jako zdroj světla je využito speciálních výkonových LED diod, které byly instalovány na strop temné místnosti. Měření rozložení optického výkonu bylo provedeno ve speciální místnosti (dark room - temná místnost), která byla zkonstruována speciálně pro tyto typy měření. Prostředí této místnosti bylo zaneseno taktéž do simulačního softwaru LightTools, kde byla provedena simulace reálného předlohy a výsledky byly následně porovnány s reálným měřením.

Článek ke stažení:     adobe

Kontaktní osoba: Ing. Adrej Líner, Ing. Martin Pápeš, Ing. Petr Koudelka

 

Aplikace DTS systémů v oblasti výzkumu vlastností betonových směsí

beton

DTS (Distribution Temperature System) jsou unikátní optovláknové distribuované systémy pro měření teploty a mechanického napětí. Tyto systémy využívají nelineárních vlastností optických vláken. Aplikováním DST systémů v oblasti výzkumu betonových směsí spojujeme do jedné metody výhody již používaných přímých a nepřímých metod, respektive schopnost sledování změny teploty zkušebního vzorku za přesně definovaných okrajových podmínek a velkou přesnost. Navíc je tato metoda schopna sledovat změny teploty i uvnitř zkušebních vzorků ve velkém rozlišení, což ji činní jedinečnou. Na výzkumu se podílí Laboratoř stavebních materiálů FAST.

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Koudelka

 

 

Vláknově optické senzory pro vysoké teploty

09 teplota small

Vláknově optické senzory nacházejí uplatnění v různých odvětvích průmyslu. Výhody optických senzorů jsou založeny na výhodách optických vláken a částečně těží na jejich technologickém vývoji. Teplotní snímání vláknově optickými senzory, je založeno na více způsobech snímání. Výzkumný záměr je využití optických vláken, určených primárně pro komunikace pro měření vysokých teplot. Jako hlavní se zde uplatňuje princip snímaní teploty pomocí záření černého tělasa, zde se zaměřujeme na výkonové vyhodnocení a spektrální vyhodnocení. Rozsah měření v horní části je dán zdrojem tepla, pecí na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava, což je 1200°C. V součastnosti se snažíme o snížení dolní hranice z dosavadních 360°C.Na výzkumu se podílí Laboratoř stavebních materiálů FAST.

 

Kontaktní osoba: Ing. František Hanáček

 

 

Využití DTS systémů při detekci průvanů v jeskynních systémech

P1000827 small

DTS systémy mají široké spektrum uplatnění v oblasti vědy a výzkumu. Své uplatnění našli i v netypickém prostředí – v jeskynních systémech. Naší snahou bylo spolu s kolegy z ZO 6-01 Býčí skála a ZO 6-12 Speleoklubu Brno pomocí DTS systému detekovat průvany, což by mohlo případně vést k nalezení nové neobjevené trasy. Zkušební výzkum začal nejprve v Mechovém závrtu, přičemž v dnešní domě intenzitně pokračuje ve světoznámé Býčí skále (nález sošky bronzového býčka bratry Felklovými – sídliště z doby paleolitu, J. Wankel).

 

Kontaktní osoba: Ing. Petr Koudelka

 

 

Výzkum výkonových LED pro mobilní komunikace v oblasti automobilového průmyslu

led

V současné době se v oblasti automobilového průmyslu dostávají do popředí významným způsobem pojmy jako bezpečnost účastníků silničního provozu, snížení úmrtnosti na evropských pozemních komunikacích, růst individuální přepravy a snižování emisí CO2. Jako jediné řešení výše uvedených aspektů se nabízí zavedení informativně-komunikativních (kooperativních) systémů. Mezinárodní organizace (Car2Car Communications Consortia, GeoNET) postavili jádro řešení problematiky výstavby informativně-komunikativních systémů na bezdrátové komunikaci v oblasti radiových vln (802.11p WAVE, CALM M5). Díky výraznému posuvu v technologiích osvětlení v podobě implementace LED do lamp automobilů se ukazují sdělovací systémy na bázi optických bezvláknových sítí dalším vývojovým mezníkem ve výstavbě informativně-komunikativních (kooperativních) systémů V2V2I (Vehicle-to-Vehicle-to-Infrastructure).

 

Kontaktní osoba: Ing. František Hanáček

JoomShaper